L’OR Polityka Prywatności

Zakres
Niniejsza Polityka prywatności reguluje zbieranie, korzystanie i inne formy przetwarzania danych osobowych użytkowników strony przez Jacobs Douwe Egberts B.V., spółki powiązane i zależne. („JDE") w związku z produktami pod marką L'OR® oraz tą stroną. Poprzez korzystanie ze strony przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się z warunkami Polityki prywatności.

 

Kto jest odpowiedzialny za Twoje dane?
JACOBS DOUWE EGBERTS B.V., Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, Holandia, jest podmiotem ostatecznie odpowiedzialnym za zbieranie i przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z marką L'OR®

 

JDE przywiązuje duża wagę do szanowania i zabezpieczenia prywatności oraz danych osobowych użytkowników, którymi się dzielą.

 

Dlaczego zbieramy dane osobowe?
W przypadku, gdy się rejestrujesz albo w inny sposób kontaktujesz, zapytamy Cię o niektóre dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, kraj zamieszkania, adres e-mail, jak również opcjonalnie o informacje dotyczące Twojego (używania) produktów marki L'OR®. Te informacje pozwolą nam:

 • Komunikować się z Toba w spersonalizowany sposób, np. poprzez odpowiedzi na Twoje opinie lub prośby, lub, jeśli zdecydujesz się otrzymywać takie informacje, informować Cię o produktach marki L'OR;
 • Administrować i rejestrować Twoje zakupy produktów marki L'OR®;
 • administrować Twoim kontem dla marki L'OR® ;
 • administrować Twoim udziałem w konkursach, promocjach, badaniach lub funkcjach strony;
 • przeprowadzać badania rynkowe w celu poprawy naszego biznesu;
 • cele statystyczne;
 • komunikować przyszłe promocje i informacje marketingowe, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego;
 • odpowiadać na pytania lub skargi;

 

W jaki sposób zbieramy dane osobowe?
Możesz przekazać nam swoje dane osobowe na wiele sposobów, np.:

 • założenie konta;
 • zapisanie się na nasz newsletter;
 • kontakt z naszą infolinią za pomocą e-maila, telefonu lub pisemnie;
 • rejestrację Twojego produktu marki L'OR ® (online lub poprzez odesłanie wypełnionej karty, która była dołączona do produktu)
 • pliki cookie zapisane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy odwiedzasz strony

 

W jaki sposób przekazujemy Twoje dane osobowe?
Powinieneś wiedzieć, że jednostkami biznesowymi odpowiedzialnymi za sprzedaż produktów marki L'OR® są spółki JDE na całym świecie. W rezultacie Twoje dane osobowe mogą być przekazywane na całym świecie.
Niektóre kraje nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony dla danych osobowych. Jednakże, chcielibyśmy zapewnić Cię, że JDE podejmie odpowiednie środki, żeby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Twoich danych.
JDE może także przekazywać Twoje dane osobowe stronom trzecim – dostawcom usług – w celu wykonania konkretnych czynności w zakresie przetwarzania danych, w imieniu JDE. JDE nie będzie sprzedawał, oddawał w najem lub dostarczał Twoich danych podmiotom trzecim dla ich własnych celów, chyba że niniejsza polityka stanowi inaczej. JDE wymaga od swoich dostawców usług, którzy przetwarzają dane w imieniu JDE, ochrony danych z zachowaniem należytej staranności.
JDE może co jakiś czas sprzedać część biznesu innym firmom. W przypadku, gdy taka część biznesu dotyczy marki L'OR®, taka sprzedaż biznesu, może obejmować też transfer danych osobowych do nowego właściciela.
W innych przypadkach ujawnimy Twoje dane osobowe w przypadku, gdy jest to dozwolone lub wymagane przepisami prawa, w razie konieczności zapobieżenia lub walki z oszustwami, w razie konieczności rozstrzygnięcia sporu lub w jakimkolwiek innym naglącym i zgodnym z prawem przypadkiem, gdy okoliczności wskazują, że jest to ważniejsze niż Twoja prywatność, takie jak np. bezpieczeństwo naszego biznesu lub naszych pracowników.

 

Twoje wybory
Jeśli zdecydujesz się zarejestrować na stronie marki L'OR®, upoważniasz JDE oraz podmioty działające w jego imieniu do zbierania, przechowywania, korzystania, ujawniania i innego przetwarzania swoich danych osobowych - w związku z celami opisanymi powyżej.

 

Rejestracja w L'OR®
Chcielibyśmy wysyłać Ci informacje o produktach L'OR®, które mogą być dla Ciebie interesujące za pomocą np. e-maila, poczty lub innych kanałów komunikacji, ale będziemy to robić tylko, jeśli dasz nam wyraźną zgodę na otrzymywanie od nas takiej komunikacji.

  

Chcielibyśmy poinformować, że w przypadku, jeśli zdecydujesz się teraz nie rejestrować, nie będzie to miało wpływu na Twoje preferencje dotyczące komunikacji, którymi wcześniej się z nami podzieliłeś używając innych danych kontaktowych lub innego konta.


Zawsze będziesz miał możliwość wyrejestrować się z każdej komunikacji od JDE w związku z produktami marki L'OR®, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji:

 • poprzez kliknięcie opcji anulowania subskrypcji znajdującej się w stopce e-maili wysyłanych przez markę L'OR®;
 • poprzez dostęp do swojego profilu i zmianę preferencji dotyczących komunikacji

Prosimy o zwrócenie uwagi, że w przypadku wyrejestrowania się z danej komunikacji w odniesieniu do marki L'OR®, z uwagi na czas niezbędny na przetworzenie Twojej prośby, możesz ciągle otrzymywać powiadomienia, które zostały już wygenerowane.

  

Jak chronimy Twoje informacje?
JDE podejmie odpowiednie techniczne i organizacyjne środki zapobiegające utracie lub nieuprawnionemu przetwarzaniu Twoich danych. Może to obejmować bezpieczne formularze rejestracyjne, szyfrowanie danych i ograniczanie dostępu do Twoich danych osobowych.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
W przypadku, gdy o to poprosisz lub skasujesz swoje konto, Twoje dane osobowe będą skasowane w rozsądnym terminie. Zatrzymamy tylko dane osobowe w zakresie, w jakim są one niezbędne do spełnienia wymagań prawnych, rozstrzygnięcia sporów lub wykonania naszych umów.

 

Pliki cookie i śledzenie wizyt na stronie
Pliki cookie są to niewielkie pliki z danymi, które są przechowywane na Twoim komputerze w przeglądarce internetowej, kiedy odwiedzane są pewne strony internetowe. Plik cookie nie zawiera ani nie zbiera informacji w oderwaniu, ale wtedy, gdy są odczytywane przez serwer poprzez przeglądarkę internetową. Może podawać pewne informacje w celu sprawienia, że obsługa będzie bardziej przyjaznej dla użytkownika, np. poprzez wykrywanie błędów. Prosimy i przeczytanie L'OR Polityki plików cookie w celu uzyskania czym są pliki cookie, jak ich używamy i jak je kontrolować.

 

Dzieci
Rekomendujemy, aby rodzice dzieci do lat 16 brali aktywny udział w nadzorowaniu aktywności dzieci w intrenecie. JDE w zasadzie nie zamierza zbierać danych osobowych od dzieci i nie komunikuje się celowo z dziećmi. Jednakże w przypadku, gdy musimy skontaktować się z dzieckiem, postaramy się, aby umożliwić rodzicom lub opiekunom prawnym możliwość wyrażenia uprzedniej zgody na użycie danych osobowych dziecka, poza wypadkami, gdzie wyłącznie odpowiadamy na pytanie dziecka lub spełniamy jego prośbę.

 

Zmiany polityki
Możemy zmieniać tę politykę prywatności L'OR ®co jakiś czas. Dlatego zachęcamy Cię do przeglądania tej polityki na bieżąco. Ta polityka została ostatnio zmodyfikowana 14 czerwca 2016 r.

 

Pytania i opinie
Prosimy o przesyłanie wszelkich pytań oraz komentarzy na temat prywatności na adres privacy@jdecoffee.com.

 

Ponadto, możesz w każdej chwili zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia, w przypadku, gdy są one niepoprawne lub nie mają znaczenia dla wskazanych celów. W tych sprawach kontaktuj się z: privacy@jdecoffee.com podając swoje nazwisko i adres.